Hotărâri C.L.

Consiliul local al comunei Cacica

Registrul proiectelor de hotărâri ale Consiliul Local 2022

Proiect /Data

Titlul proiectului de HCL

PH 2530 / 22 mart2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în satul Pârteştii de Sus
PH 1652/1 mart2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Solicitării de prelungire a valabilităţii Scrisorii de garanţie nr. 813/12.10.2017
PH 1304/16 feb2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
PH 1220/14 feb/2022 Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Cacica în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Şcolii Gimnaziale Pârteştii de Sus
PH 1082/ 9 feb2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Schitului „Buna Vestire” Pârteștii de Sus
PH 1080/ 9 feb2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2022
PH 1078/ 9 feb2022 Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai şi iunie – 2022
PH 1076/ 9 feb2022 Proiect de Hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinţă proprietate personală
PH 491 /19 ian2022 Proiect de Hotărâre privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din patrimoniul comunei
PH 444 /18 ian2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Lucrări de execuţie alimentare cu energie electrică...
PH 648/ 26 ian 2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica
PH 136 / 6 ian 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru lunile noiembrie şi decembrie 2021
PH 28 /4 ian 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
PH 10170/ 23dec2021 Proiect de Hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2021
PH 10152 din 23 decembrie 2021 Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Construire piste de biciclete în Staţiunea turistică  Cacica

 PH 10.061 din 17 decembrie 2021

 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 65 din 13 septembrie 2019 privind aprobarea de achiziţie directă de servicii şi atribuirea contractului de delegare gestiune a activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare – fracţie uscată şi fracţie umedă, provenind din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, al comunei Cacica, judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare

PH 9939 /14 dec 2021 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2022, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social
PH 9937 /14 dec 2021 Proiect de Hotărâre privind utilizarea excedentului din anii precedenţi al bugetului local şi al bugetului activităţilor autofinanţate
PH 9936 /14 dec 2021 Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru anul 2022
PH 9934/14 dec 2021 Proiect de Hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din comuna Cacica
PH 9930 din 14 decembrie 2021 Proiect de Hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate, aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei CACICA
PH 9928 din 14 decembrie 2021 Proiect de Hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Cacica, judeţul Suceava, pentru anul școlar 2022-2023
 
Registrul Hotărârilor Consiliului Local   2022
 

HCL /Data

Titlul  HCL

HCL 22/ 24 mart2022 HCL privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în satul Pârteştii de Sus
HCL 21 / 3 mart 2022 HCL privind aprobarea Solicitării de prelungire a valabilităţii Scrisorii de garanţie nr. 813/12.10.2017
HCL 20 / 3 mart 2022 HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Lucrări de execuţie alimentare cu energie electrică – Staţie de epurare
HCL 19 / 3 mart 2022 HCL privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai şi iunie – 2022
HCL 18 / 3 mart 2022 HCL privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Cacica în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director
HCL 17 / 3 mart 2022 HCL privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Cacica
HCL 16 / 3 mart 2022 HCL privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003
HCL 15 / 3 mart 2022 HCL privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Schitului „Buna Vestire” Pârteștii de Sus
HCL 14 / 3 mart 2022 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2022
HCL 13 / 3 mart 2022 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
HCL 12 / 4 feb 2022 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru lunile noiembrie şi decembrie 2021
HCL 11 / 4 feb 2022 HCL privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere
aşezământ cultural în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica
HCL 10 / 4 feb 2022 HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Construire piste de biciclete în Staţiunea turistică de interes local Cacica,
HCL 9 / 4 feb 2022 HCL privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2021
HCL 8 / 4 feb 2022 HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
HCL 7 / 27 ian2022 HCL pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 65 din 13 septembrie 2019 privind aprobarea de achiziţie directă de servicii şi atribuirea contractului de delegare gestiune a activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare
HCL 6 / 27 ian2022 HCL privind reorganizarea aparatului de specialitate, aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de
personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei CACICA
HCL 5 / 27 ian2022 HCL privind stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Cacica, pentru anul școlar 2022-2023
HCL 4 / 27 ian 2022 HCL privind aprobarea actualizării Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din comuna Cacica
HCL 3 / 27 ian 2022 HCL privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2022, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social
HCL 2 /27 ian 2022 HCL privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru anul 2022

HCL 1/27 ian 2022

 HCL privind utilizarea excedentului din anii precedenţi al bugetului local şi al bugetului activităţilor autofinanţate