Transparența
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică