Comisii

Comisiile  de specialiate constituite la nivelul CL Cacica:

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului si turism;

2. Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, activitati social-culturale, culte, protectie copii;

3.Comisia pentru administratia publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor.

Hotărâre de constituire şi componenţă