Descriere

Comuna Cacica este situată la o depărtare de circa 17 km de oraşul Gura Humorului, 34 km de oraşul Rădăuţi şi 28 kilometri de municipiul Suceava, într-o mică depresiune formată la contactul dintre ultimele prelungiri ale masivului Obcina Mare (culmea Călugăriţa, aici cu altitudinea maximă de 805,2 m) şi Podişul Moldovei.

Localitatea Cacica s-a atestat, pe baza descoperirilor arheologice, una din cele mai vechi exploatari de sare recristalizată din saramură din Europa, datând din perioada culturii Cris din neoliticul timpuriu (mileniul 5 î.Hr.). Existenţa izvoarelor cu apă sărată de aici, şi folosinţa lor în stare naturală, cât şi pentru producerea sării recristalizate prin fierbere are însă o vechime milenară, aşa după cum au relevat-o cercetările arheologice întreprinse în 1952, 1968 la Solca şi 1989 la Cacica.

În anul 1871 a început exploatarea propriu - zisă a sării geme de la Cacica, după care, se va trece la extinderea amenajărilor şi instalaţiilor în scopul obţinerii sării în stare brută şi recristalizată prin fierberea salamurii. Drept urmare, cu timpul, Cacica se va dezvolta demografic şi economic.

Ca reţea hidrografică, arealul comunei se prezintă cu o densitate remarcabilă de cursuri de ape, atât subterane, cât şi de suprafaţă. Datorită prezenţei formaţiunilor miocene de sare pe arealul comunei au existat o serie de izvoare cu slatină, care mii de ani la rând au fost folosite de localnici. Întregul sistem hidrografic aparţine bazinului hidrografic al râului Suceava, apa acestor pâraie fiind colectată de principalul afluent al Sucevei în acest sector, râul Soloneţ.

CACICA – MODEL DE CONVIETURIRE INTERETNICĂ/MODEL DE CONVIEŢUIRE EUROPEANĂ

În comuna Cacica convieţuiesc în bună înţelegere mai multe etnii. După ultimele date se regasesc:

Populația rezidentă înregistrată la RPL 2021 după etnie

Etnia

RPL 2021 (nr. Persoane)

Total, din care:

3963

Români

2870

Ucraineni

134

Germani

5

Polonezi

732

Informatie nedisponibilă

222

Populația rezidentă înregistrată la RPL 2021 după religie

Religia

RPL 2021 (nr. persoane)

Total, din care:

3963

Ortodoxă(Biserica Ortodoxă Română)

2224

Romano-catolică

939

Penticostală(Cultul Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică)

395

Greco-Catolică(Biserica Română Unită cu Roma)

164

Ateu

*

Informatie nedisponibilă

239

 

Satele componente ale comunei Cacica sunt Pîrteştii de Sus, Cacica, Soloneţu Nou, Maidan şi Runcu.

Comunicaţiile rutiere dintre aceste localităţi se realizează în prezent prin drumul naţional DN 2E Suceava – Solca ( altă dată numit drumul împărătesc, ce lega cu poştalionul Vatra Dornei de Cernăuţi) şi drumul judeţean DJ 209L (Pîrteşti de Sus- Maidan).

Legăturile cu exteriorul comunei se realizează prin drumurile judeţene DJ 178 A spre comuna Pîrteşti de Jos, DJ 178 E spre comuna Botoşana şi DJ 209 L spre comuna Mănăstirea Humorului.

Teritoriul comunei este străbătut în partea de sud-est, pe o porţiune de calea ferată Suceava - Dărmăneşti - Todireşti – Cacica – Păltinoasa, având staţia de mărfuri şi călători Cacica.