Anunțuri

Invitație de participare depunere de oferte la atribuire prin achiziție directă pentru Servici auxiliare in domeniul achizițiilor pentru obiectivul de investitie "Refacere și modernizare pietonală aferentă drumului national 2E în comuna Cacica, județul Suceava”
Caiet de sarcini
Documente_de_calificare (Formulare)
Tabel nominal cu pers. cu drept de decizie
Publicat astazi 05.07.2024
***

Invitație de participare depunere de oferte la atribuire prin achiziție directă Servicii topocadastrale pentru realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica in vederea inscrierii in cartea funciara comuna Cacica, județul Suceava”

Publicat astazi 28.06.2024

Începând cu data de sâmbătă - 22.06.2024, vă așteptăm cu drag la ștrandul cu apă sărată al Primăriei Cacica , program zilnic 09-20 , preț intare adult 20 ron, copii 10 ron .

Publicat astazi 18.06.2024
***

Invitație de participare depunere de oferte la atribuire prin achiziție directă servicii auxiliare pentru Proiectul Modernizare drum comunal DC18 comuna Cacica, județul Suceava”
Caiet de sarcini
Documente_de_calificare (Formulare)

Publicat astazi 13.06.2024
***

Invitație de participare depunere de oferte la atribuire prin achiziție directă pentru serviciile proiectare, documentatii ... pentru Proiectul Modernizare drum comunal DC18 comuna Cacica, județul Suceava”
Caiet de sarcini
Documente_de_calificare (Formulare)
Model de contract

Publicat astazi 22.04.2024
***

Invitație de participare depunere de oferte la atribuire prin achiziție directă pentru serviciile de "Colectarea,transportul, sortarea și depozitarea deseurilor... în comuna Cacica, județul Suceava”
Caiet de sarcini
Documente_de_calificare (Formulare)

Publicat astazi 26.03.2024
*** 

Invitație de participare depunere de oferte la atribuire prin achiziție directă pentru obiectivul de investiție  “Modernizare drumuri de interes local în Stațiunea turistică Cacica, comuna Cacica, județul Suceava”
Draft de contract
Documente_de_calificare (Formulare)

Publicat astazi 18.12.2023
*** 

Invitatie de participare depunere oferte prin achizitie directa a Serviciilor de proiectare si executie stații de încărcare vehicule electrice comuna Cacica,
Caiet de sarcini
Draft de contract
Documente_de_calificare (Formulare)

Publicat astazi 20.11.2023
*** 

Raspuns consolidat la depunere oferte prin achizitie directa pentru Serviciile de proiectare si executie stații de încărcare vehicule electrice cu mențiunea ,, se prelungeste perioada de depunere oferte cu o două zile”pana la 09.11.2023 ora 12,00

Publicat astazi 07.11.2023
*** 

Invitatie de participare depunere oferte prin achizitie directa pentru Serviciile de proiectare si executie stații de încărcare vehicule electrice comuna Cacica
Caiet de sarcini
Draft de contract
Documente_de_calificare (Formulare)

Publicat astazi 03.11.2023
***

Invitatie de participare depunere oferte la atribuire prin achizitie directa pentru obiectivul "Modernizare si eficientizare iluminat public stradal comuna Cacica" etapa a II a

Caiet de sarcini
Deviz general
Documente_de_calificare (Formulare)
Formularul de contract

Pentru detalii tehnice suplimentare (PTh)  accesati  linkul

Publicat astazi 30.10.2023
***

CERERE DE OFERTĂ privind achiziția serviciilor în proiectare și întocmirea documentațiilor aferente, asistență în depunerea cererii de finanțare și în implementarea proiectului pe surse de finanțare ( AFIR DR 28) pentru obiectivul de investiție " Modernizare drumuri de interes local în Stațiunea turistică Cacica, comuna Cacica, județul Suceava"
Publicat astazi 13.09.2023
***

Invitație participare depunere oferte obiectiv Construire teren de sport în satul Pîrteștii de Sus , comuna Cacica
Caiet de sarcini
Formular F4 - Lista de dotari
Documente_de_calificare (Formulare)
Formularul de contract

Publicat astazi 08.09.2023
***

Raspuns cerere clarificari 1
Raspuns cerere clarificari 2

 

 

Programul manisfestărilor prilejuite de luna diasporei la Cacica

Publicat astazi 11.08.2023
***

Anunt licitatie publica vanzare terenuri

Publicat astazi 04.08.2023
***

Invitatie de participare depunere oferte pentru achizitie directa lucrare Refacere si modernizare alee pietonala Pîrteștii de Sus
Caiet de sarcini  alee pietonala
Caiet de sarcini partea scrisa alei
Caiet de sarcini partea desenata
Documente_de_calificare (Formulare)
Formularul de contract
Publicat astazi 22.06.2023
***

Anunt legislatie specifica pentru clasificarea structurilor de primire turistica

Publicat astazi 12.06.2023
***

Invitatie de participare depunere oferte pentru achizitie directa Achizitionare si montare statie tratare apa potabila
Caiet de sarcini
Caiet de sarcini partea scrisa
Caiet de sarcini partea desenata
Documente_de_calificare (Formulare)
Formularul de contract


Publicat astazi 23.05.2023
***

Strategia de contractare pentru procesul de achiziție publică pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în județul Suceava

Strategia de contractare
Anexa 1 la proiect Studiu de oportunitate final aprilie 2023
Anexa 3 la proiect Regulamentul_Serv_salubrizare final aprilie 2023
Platforme de colectare Cacica
Instructiuni ofertanti
Caiet de Sarcini_full_consultare
Contract delegare_CT_consultare_revizuit
Formulare_consultare

Publicat astazi 28.04.2023
***

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu proiect comuna Cacica

Comunicat presa C10 Cacica piste biciclete

Publicat astazi 07.04.2023
***

ANUNŢ CADASTRARE comuna Cacica

Publicat astazi 04.04.2023
***

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
“EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÂRTEȘTII DE SUS,COMUNA CACICA, JUDEȚUL SUCEAVA”, cod proiect C10‐I3‐2841

Publicat astazi 24.02.2023
***

Invitatie de participare depunere oferte pentru servicii de proiectare faza PTH si documentatiile aferente pentru obiectiv investitie: Extindere sistem de apa si canalizare Cacica
Caiet de sarcini
Anexa la caiet de sarcini
Documente_de_calificare (Formulare)
Model de contract
Publicat astazi 07.02.2023
***

Invitatie de participare depunere oferte pentru servicii de consultanta cerere finanțare obiectiv investitie: Extindere sistem de apa si canalizare Cacica
Caiet de sarcini
Documente_de_calificare (Formulare)
Model de contract
Publicat astazi 06.02.2023
***

Invitatie de participare depunere oferte elaborare si depunere cerere finantare obiectiv Inființare capacitați de producere a energiei electrice pentru consum propriu
Caiet de sarcini
Documente_de_calificare (Formulare)
Publicat astazi 16.01.2023
***

Invitație de participare proiectare obiectiv Înființare capacități de producere a energiei electrice in comuna Cacica
Caiet de sarcini
Model contract
Documente_de_calificare (Formulare)
Declaratie art. 58 si 21 functii de decizie

Publicat astazi 13.01.2023
***

Invitatie de participare licitatie achiziție “Sistem de supraveghere video, în comuna Cacica, jud Suceava"
Caiet de sarcini
Model contract sistem de supraveghere
Documente_de_calificare (Formulare)
Link harta locații

Publicat astazi 17.11.2022
***

Invitatie de participare licitatie proiectare “Refacere și modernizare alee pietonală aferentă drumului național DN 2E
Caiet de sarcini
Formular contract proiectare refacere alee pietonala
Documente_de_calificare (Formulare)
Publicat astazi 13.10.2022
***

Invitatație de participare depunere oferte obiectiv Amenajare parcare Biserica Penticostală Pârteștii de Sus
Caiet de sarcini cerinte
Caiet de sarcini parte desenata
Caiet de sarcini parte scrisa
Memoriu tehnic
Documente_de_calificare (Formulare)
Formular contract amenajare parcare biserica penticostala

***

Anunt colectare deseuri comuna Cacica
Publicat astazi 26.08.2022
***

Anunț de la Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate-SASTIPEN
Publicat astazi 16.08.2022

***

Anunt EON
Publicat astazi 29.06.2022

***

Noul program de colectare al deșeurilor în comuna Cacica începând cu luna iunie 2022
***

Invitație de participare depunere oferte pentru achizitie autoturism transport persoane
Caiet de sarcini
Publicat astazi 06.05.2022

***

Invitație de participare depunere oferte pentru Servicii topocadastrale UAT Cacica
Caiet de sarcini

Publicat astazi 28.04.2022

***

Invitație de participare depunere oferte la Servicii de întocmire documentație pentru obiectiv Construirea de piste de biciclete in statiunea turistică de interes local Cacica

Publicat astazi 23.03.2022

***

Invitație de participare depunere oferte la atribuirea prin achizitie directa obiectiv Construirea de piste de biciclete in statiunea turistică de interes local Cacica
Caiet de sarcini
Documente_de_calificare (Formulare)

Publicat astazi 08.02.2022

***

Licitatie vânzare parcele teren Cacica

Publicat astazi 26.01.2022

***

Invitație de participare depunere oferte la atribuirea prin achizitie directa obiectiv ”Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor comunale...”

Caiet de sarcini
Documente_de_calificare (Formulare)


Publicat astazi 17.01.2022