Dispoziții primar

Primarul comunei Cacica

Registrul proiectelor de dispoziții ale primarului 2022

Evidența Proiectelor de dispoziții ale Primarului comunei Cacica 2022

Proiecte de dispoziții cu caracter public 2022

Nr.proiect dispoz./Data

Titlul proiectului de dispoziție

PD 2622 din 22 martie 2022 Proiect de dispoziție privind convocarea de îndată a Consiliului Local Cacica în şedinţa extraordinară din luna martie, anul 2022
PD 1527 din 24 febraurie 2022 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară din luna martie, anul 2022
PD 1426 din 22 februarie 2022 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice vacante de execuție
PD 1252 din 15 februarie 2022 Proiect de dispoziție privind organizarea examenului pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
PD 765 din 28 ianuarie 2022 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară din luna februarie, anul 2022
PD 604 din 21 ianuarie 2022 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară din luna ianuarie, anul 2022
PD 47 din 4 ianuarie 2022 Proiect de dispoziție privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021, din excedentul bugetului local

Registrul dispoziții ale primarului 2022

Evidența Dispozițiilor Primarului comunei Cacica 2022

Detalii dispozitii:

Nr.dispoz./Data

Titlul dispoziției

DP 43 din 23 martie 2022 Dispoziție privind convocarea de îndată a Consiliului Local Cacica în şedinţa extraordinară din luna martie, anul 2022
DP 23 din 24 februarie 2022 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară
din luna martie, anul 2022
DP 22 din 24 februarie 2022 Dispoziție  comisia de concurs și a comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice vacante de execuție
DP 19 din 15 februarie 2022 Dispoziție privind organizarea examenului pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
DP 9 din 28 ianuarie 2022 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară
din luna februarie, anul 2022
DP 4 din 21 ianuarie 2022. Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară
din luna ianuarie, anul 2022
DP 1 din 4 ianuarie 2022 Dispoziție privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021, din excedentul bugetului local