Alte documente

Documente publice comuna Cacica
a) Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna documente administrative 2020


Nr./data

Titlul documentului

Persoana care refuza

Motiv

       
       

b) Registrul consemnare propuneri, sugestii,opinii cu privire la proiectele de hotarâri sau decizii


Nr /data

Titlul documentului

Propunator

Stare

       
       

 

c) Probleme de interes public - Anunțuri

d) Informari asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ
ANUNTURI PROIECTE DE HOTĂRÂRI 2022

Nr /data

Propunator

AP 1305 din 16.02.2022  Primarul comunei
AP 1089 din 9.02.2022  Primarul comunei
AP 649 din 26 ianuarie 2022 Primarul comunei
AP 492 din 19.01.2022 Primarul comunei
AP 102 din 5 ianuarie 2022 Primarul comunei
AP 10174 din 23 .12. 2021 Primarul comunei
AP 10062 din 17.12.2021 Primarul comunei
AP 9942 din 14.12.2021 Primarul comunei

e) Rezumate minute privind punctele de vedere ale participantilor la o sedinta publica


Nr /data

Titlul documentului

Propunator

Stare

       
       

f) Procese verbale ale sedințelor de Consiliu Local
 2022


Procese  verbale 

Proces verbal Consiliul Local din 24 martie 2022

Proces verbal Consiliul Local din 3 martie 2022

Proces verbal Consiliul Local din 4 februarie 2022

Proces verbal Consiliul Local din 27 ianuarie 2022

g) Declarații de căsătorie
h) Alte documente publice de adus la cunoștință publică
Legea 52 privind transparența - rapoarte
Legea 544 privind privind liberul acces la informaţiile de interes public - rapoarte
i) Alte documente publice oportune a fi publicate