Administrație

HG. 107 din 15.03.2018 privind obținerea statutului de Statiune turistică de interes local

stema Culorile toamnei. Aici sunt ireale,ca o părere,
ca un vis, şi-apoi pomii scuturaţi deja de florile de nea, talăngi cu zvon pribeag de nedescris,
rănesc într-una simţul, Cacica mea. " 
                     Mugur Andronic - Cacica mea

          Vechimea aşezării este mult mai îndepărtată. Astfel, în documentele vremii, Pîrteştiul (comuna Cacica) este menţionat încă de la începutul secolului al XV-lea. Cea dintâi ştire care atestă existenţa satului în aceste locuri, o avem de la voievodul Alexandru cel Bun. Acesta, prin hrisovul din 13 aprilie 1415, face danie “mănăstirii panului Ion Vornic, Adormirea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, care este Umor, un sat de (la) obirsia Soloneţului, unde au fost Tatomir şi Pirtea şi Selistea lui Dianis”. Actul citat prin care voievodul moldovean închina pentru prima dată satul de la obârşia Soloneţului “cu tot venitul” sau mănăstirii Humor, cu toate că nu-i dă numele, constituie actul de naştere al Pîrteştiului în istorie. Pentru că, este în afară de orice îndoială că satul menţionat în hrisov, nu putea să fie altul decât Pîrteşti, singura aşezare existentă pe atunci la obârşia pârâului Soloneţ. Cât se întindea ea şi care-i erau hotarele la data respectivă, documentul menţionat ne dă prea puţine detalii în această privinţă. Singura precizare este că “hotarul acestui sat să fie cu toate hotarele vechi, pe unde au folosit din veac”.

FOTO CAMPANIE 1