Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Ora locala

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenta

Repere cronologice

În anul 1948 în cadrului Sfatului Popular Pârteştii de Sus se înfiinţează Formaţia de Pompieri Civili, formată din doisprezece pompieri civili şi dotată cu motopompă manuală având ca şef de formaţie pe Solcan Simion.
În data de 13 septembrie 1965, formaţia de pompieri civili din comuna Pârteştii de Sus a participat, având ca şef de formaţie Ţabrea Vasile la întrecerea pompierilor civili în Raionul Gura Humorului, organizată în cinstea zilei pompierului, unde a ocupat locul III.
În 1966, formaţia de pompieri civili din comuna Pârteştii de Sus a participat la întrecerea pompi¬erilor civili în Raionul Gura Humorului, organizată în cinstea zilei pompierului, unde a ocupat locul I.
În anul 1970, Primăria Comunei Cacica, dotează Formaţia de Pompieri Civili, cu motopompă mecanică şi se aprobă un nou regulament de organizare şi funcţionare.
În anul 1995, Primăria Comunei Cacica, dotează Formaţia de Pompieri Civili, cu autospeciala de stins incendii ATI12215 DFA şi angajează doi şoferi: Ciornei Constantin şi Andronic Zaharia.

Începând cu data de 01 ianuarie 1996, Andronic Zaharia este numit şeful Formaţia de Pompieri Civili. Totodată s-au înfiinţat două grupe:
I.Grupa de salvare şi prim ajutor:
1. Ilişoi Radu-Şef grupă.
2.Ciornei N. Nicanor
3.Tilihoi Ludovic
4.Sahlean Filaret
5.Nichitoi Ioan
6.Ciornei Anton
II.Grupa de lucru autospeciala ATI 12215
1.Sahlean Z. Gheorghe –Şef grupă
2.Ciornei R. Ioan
3.Sahlean D. Gheorghe
4.Sahlean Ioan
5.Nichitoi Ilie
6.Andronic D. Gheorghe
7.Ciornei Constantin -Şofer
8.Andronic Zaharia-Şef formaţie

În 17.05.1998 Formaţia de Pompieri Civili a Comunei Cacica a participat în localitatea Solca la concursul Faza zonală unde a obţinut Locul I la proba „Desfăşurare de luptă”.
În anul 1998, Primăria Comunei Cacica, împreună cu domnul primar Todosi Petru, alături de formaţia de pompieri civili au finalizat construcţia remizei P.S.I.
În anul 1998 SVSU Cacica a participat la stingerea a 7 incendii din care 2 în oraş Solca, 3 în comuna Botoşana şi 2 în comuna Pîrteştii de Jos.
În anul 1999 SVSU Cacica a participat la stingerea a 5 incendii din care 3 în comună şi 2 în comuna Pîrteştii de Jos. Au fost stinse incendiile de la gospodăriile numiţilor: Nichitoi Ioan (stog fân), Cojocaru Simion (stog fân), la Ciornei Anton şi Ciornei Gheorghe (case de locuit).
În anul 2001 SVSU Cacica a participat la stingerea a 2 incendii în comună. A fost stins incendiul de la Lupăiescu Nicanor (locuinţă) şi de la Salina Cacica.
În anul 2002 SVSU Cacica a participat la stingerea a 2 incendii din care unul în comună la Gorcea Vasile (stog fân) şi unul în comuna Pîrteştii de Jos.
În anul 2003 SVSU Cacica a participat la stingerea a 2 incendii în comună. A fost stins incendiul de la trei gospodări Soloneţu Nou şi de la Salina Cacica.
În anul 2005 SVSU Cacica a participat la stingerea a 3 incendii din care 2 în comună şi unul în comuna Todireşti. Au fost stinse incendiile de la gospodăriile numiţilor: Haliţchi Hendric (casă de locuit) şi Tămure Maftei (casă de locuit).
În anul 2006 SVSU Cacica a participat la stingerea a 4 incendii în comună. A fost stins incendiul de la gospodăria numitului: Eţcu Ioan (casă de locuit şi anexe), Zona Dulcea(vegetaţie uscată), Parascan Nicanor (stog fân) şi la S. C. Test Prolemn Impex S.R.L.(la hala gatere). După inundaţiile din iulie s-a intervenit pentru înlăturarea efectelor inundaţiei (evacuarea apei din beciuri şi fântâni) din localitatea Cacica.
În anul 2007 SVSU Cacica a participat la stingerea a 9 incendii din care 8 în comună şi unul în comuna Pîrteştii de Jos. Au fost stinse incendiile de la gospodăriile numiţilor: Pietroschi Bolislav (casă de locuit), Lupăiescu Dorin (stog fân), Todosi Dionisie (stog fân), Finiş Gheorghe (stog fân), Jucan Gavril (popi strujeni), S.C. Mărţişorul S.R.L. Depozit gara (horn) şi Incendiu la pădure Maidan.
În anul 2007 S.V.S.U. Cacica a fost dotat cu o motopompă nouă marca KOSHIN
În anul 2008 Consiliul Comunei Cacica a achiziţionat un buldoescavator nou marca CASSE 850R iar în anul 2008 a achiziţionat un autocamion basculă Mercedes marca ATEGO 850.
În anul 2008 SVSU Cacica a participat la stingerea a 6 incendii din care 3 în comună, 2 în comuna Pîrteştii de Jos şi 1 în Poieni Solca. A fost stins incendiul de la gospodăria numitului: Pauliuc Ioan (casă de locuit), autotren cu nr. B 60 SHW, Soloneţu Nou (vegetaţie uscată). După inundaţiile din iulie s-a intervenit pentru înlăturarea efectelor inundaţiei (evacuarea apei din beciuri şi fântâni) la un număr de peste 30 gospodării.

În anul 2009 SVSU Cacica a participat la stingerea a 3 incendii din care 2 în comună şi una în comuna Pîrteştii de Jos. Au fost stinse incendiile de la gospodăriile numiţilor: Buliga Gheorghe (casă de locuit), transformator centru Pârteştii de Sus.
În anul 2010 SVSU Cacica a participat la stingerea a 6 incendii din care 4 în comună şi două în comuna Pîrteştii de Jos. Au fost stinse incendiile de la gospodăriile numiţilor: Andronic Veronica, Tcaci Ilie (stâna de la Runcu), Andronic Gheorghe, Longher Cazimir, Revai Hendric şi Tcaci Nicolaie. De asemenea a participat la înlăturarea efectelor inundaţiilor prin decolmatarea curţilor la circa 20 de gospodării, scoaterea apelor din fântâni cca. 40, şi beciuri cca. 20.
În anul 2011 SVSU Cacica a participat la stingerea a 17 incendii din care 15 în comună şi două în comuna Pîrteştii de Jos. Au fost stinse incendiile de la gospodăriile numiţilor: Creţu Onofrei (adăpost animale), S.C. Nicuţari S.R.L. (magazin), Mihu Ana (casă de locuit), Hopulele Maria (casă de locuit), Orleanu Petru (coş de fum), Albu Dan (stog fân), Ciornei Ioan(Şoric) (stog fân), Cimitir Parohia Ortodoxă Cacica (vegetaţie uscată), Neagra la Andronic Vasile (vegetaţie uscată), Soloneţu Nou (vegetaţie uscată). De asemenea au participat la înlăturarea efectelor cauzate de secetă prin transport şi alimentare cu apă a 14 gospodării în satul Cacica, la Şcoala cu cl. I-VIII Cacica şi la „Căminul de bătrâni” sat Pârteştii de Sus. Au mai participat la scoaterea apei din 6 fântâni din comuna Cacica.

În anul 2012 SVSU Cacica a participat la stingerea a 15 incendii din care 7 în comună şi 8 în comuna Pîrteştii de Jos. Au fost stinse incendiile de la gospodăriile numiţilor: Cozmaciuc Ion (coş de fum), Foca Dumitru (adăpost animale şi depozit furaje), Runcu (vegetaţie uscată), Soloneţu Nou –Gura (vegetaţie uscată), Sticleţ Ion (stog fân şi gardul de lemn), Ciornei Vasile (adăpost animale), Strugaru Aurora (tavanul locuinţei şi peretele despărţitor).

 În anul 2013 SVSU Cacica a participat la stingerea a 8 incendii din care 6 în comună, unul în sat Humoreni şi unul în comuna Pîrteştii de Jos. Au fost stinse incendiile de la gospodăriile numiţilor: Sahlean Gheorghe (coş de fum), Zacşevschi Cristi (hornul de la centrală), Dealul Cojocului (vegetaţie uscată), Vavrici Cazimir (a ars un dulap şi duşumeaua 1 m2 din locuinţă),Coastă Cacica (vegetaţie uscată), Rodină (vegetaţie uscată şi resturi lemnoase, crengi).