Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Anunturi

Licitatie pentru vanzare terenuri din domeniul privat  al comunei Cacica

Publicat astazi 06.08.2020

***

Anunt Monitorul Oficial iulie 2020

***

- Invitatie de participare depunere oferte la atribuire prin achiziție directa la obiectivul " Lucrari de reparații drumuri comunale în urma calamităților naturale iunie 2020 Cacica" +caiet de sarcini

-Documente de calificare (formulare)

-Formular de contract lucrari

Publicat astazi 22.07.2020

***

Invitație depunere oferte la atribuire prin achizitie directă pentru "Executie a lucrarilor de renovare si reparatii generale la Complex Cultural Turistic Cacica"

Publicat astazi 26.06.2020

***

Invitație depunere oferte privind Servicii de realizare a studiului de fezabilitate la obiectivul de investitii Inființare retea de distribuție gaze naturale în comuna Cacica, jud. Suceava

-Documente de calificare (Formulare)

Publicat astazi 19.06.2020

***

-Invitație depunere oferte privind Servicii de consultanță în vederea depunerii cererii de finanțare privind obiectivul - Inființare retea de distribuție gaze naturale în comuna Cacica, jud. Suceava

-Documente de calificare (Formulare)

Publicat astazi 15.06.2020

***

Invitație depunere oferte pentru contrat Servicii documentație la proiectul "Modernizare și eficientizare iluminat public stradal în comuna Cacica”
Publicat astazi 14.04.2020

***

Invitație depunere oferte pentru "Servicii de supraveghere a lucrărilor de construcții și instalatii rețea apa canal"

Publicat astazi 09.03.2020

***

Invitație depunere oferte pentru "Executie de lucrari de renovare si reparatii generale la Complex Cultural Turistic Cacica"

Publicat astazi 09.03.2020

***

Invitație depunere oferte privind obiectivul Îmbracaminte bituminoasa ușoară pe DC 18 zona Deal

Caiet de sarcini
Anexa 1
Anexa 2
Model de contract
Publicat  astazi 27.02.2020

***

Informatii importante privind coronavirusul

***

Invitație de participare depunere oferte, nota justificativă, caiet de sarcini și formulare pentru dirigintie de șantier obiectiv: Imbracaminte bituminoasă ușoară DC18 zona DEAL, comuna Cacica.
Publicat  astazi 20.02.2020

***

Invitație de participare depunere oferte Renovare si reparații la complexul  cultural turistic ”Casa naționalităților Cacica”
Publicat  astazi 05.02.2020

***
Invitație de participare depunere oferte reparație drum comunal Cacica
Publicat  astazi 30.01.2020

***

Invitație de participare depunere oferte privind obiectivul "Reabilitare,modernizare,dotare și extindere asezământ cultural Pîrteștii de Sus,comuna Cacica
Model contract diriginte șantier
Documente de calificare (Formulare)
Publicat  astazi 10.01.2020

***

Invitație de participare depunere oferte privind Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor locale
Contract de prestări servicii
Documente de calificare (Formulare)
Caiet de sarcini
Publicat  astazi 07.01.2020

***

Anunt privind Dispozitia primarului comunei Cacica nr 184 din 30 dec. 2018 privind recuperarea zilelor de 27 dec 2019 si 3 ianuarie 2020

***

Invitație de participare depunere oferte la atribuirea prin achizitie directa a lucrarilor pentru obiectivul Renovare si reparații generale la Complexul cultural artistic "Casa Nationalitaților Cacica”
Publicat  astazi 16.12.2019

***

Invitație de participare depunere oferte la atibuirea prin achizitie directa a lucrarilor pentru obiectivul Pompe de caldura si instalatie permanenta Complexul cultural artistic "Casa Nationalitaților Cacica”
Caiet de sarcini partea scrisa
Caiet de sarcini partea desenata
Formular contract
Formulare suplimentare
Publicat  astazi 22.11.2019

***

Invitație de participare depunere oferte reparatie autoturism
Caiet de sarcini pentru prestarea de servicii si reparație autoturism
Publicat  astazi 29.10.2019

***

Comunicat de presă din partea Direcției Generale Anticorupție

***

Anunț privind organizarea unei  licitații publice pentru vânzarea unor loturi de teren în comuna Cacica

***

Anunț privind Dispoziția primarului comunei Cacica nr 119 din 12 aug. 2019 privind recuperarea zilei de 16 august 2019.

***

Anunț privind înștiințarea proprietarilor și a posesorilor privind publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.5 și nr.11 din UAT Cacica, jud Suceava
Publicat astazi 5 iulie 2019

***

Anunț invitație depunere oferte construire podeț Cacica:
Invitație de participare depunere oferte
Caiet de sarcini construire podet
Memoriu tehnic proiect
Piese desenate  planse
Formular de Contract
Documente_de_calificare (Formulare)
Declaratia art 58 art 21

***

Rezultatele examenului de promovare în grad/treaptă pentru personalul contractual

***

Anunț  licitatie publică  cu denumirea ,,Achizitie publică pentru atribuire contract executie  lucrari ,,MODERNIZARE DRUM COMUNAL, ZONA „GORCENI”, SAT PÎRTEȘTII DE SUS, COMUNA CACICA, JUDEȚUL SUCEAVA.

Invitație de participare
Caietul  de sarcini al licitației
Documentație obiectiv partea scrisă
Documentație obiectiv partea desenată
Declarație conform art.58/Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Pentru informații suplimentare contactați Primăria Cacica folosind datele din pagina de contact.
Publicat astăzi 26.03.2019.

***

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad/traptă pentru personalul contractual

***

Invitație de participare depunere oferte pentru servicii de consultanță în managementul investiției pentru proiectul "Reabilitate, modernizare, dotare si extindere așezământ cultural în Pîrteștii de Sus

Publicat astazi 8 martie 2019 

***

Anunt privind Dispozitia primarului comunei Cacica nr 202 din 21 dec. 2018 privind recuperarea zilelor de 24 si 31 decembrie 2018