Alte documente

Documente publice comuna Cacica

a) Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna documente administrative 2020

Nr./data Titlul documentului Persoana care refuza Motiv Stare

 

b) Registrul consemnare propuneri, sugestii,opinii cu privire la proiectele de hotarâri sau decizii

Nr /data Titlul documentului Propunator Stare

 

c) Probleme de interes public - Anunțuri

 

d) Informari asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

Nr /data Titlul documentului Propunator
AP 2578 din 28.03.2020 Anunt proiecte hotărâri Primarul comunei
AP 2444 din 20.03.2020 Anunt proiecte hotărâri Primarul comunei
AP 1156 din 13 februarie 2020 Anunt proiecte hotărâri Primarul comunei
AP 951 din 6 februarie 2020 Anunt proiecte hotărâri Primarul comunei
AP 104 din 8 ianuarie 2020  Anunt proiecte hotărâri  Primarul comunei
AP 9690 din 13.12.2019 Anunt proiecte hotărâri Primarul comunei

 

e) Rezumate minute privind punctele de vedere ale participantilor la o sedinta publica

Nr /data Titlul documentului Propunator Stare

f) Procese verbale ale sedințelor de Consiliu Local

2020

Procese  verbale 
 PV 5 mai 2020
 PV 14 aprilie 2020
 PV 18 martie 2020
 PV 18 februarie 2020
 PV 30 ianuarie 2020

g) Declarații de căsătorie

h) Alte documente publice de adus la cunoștință publică

Legea 52 privind transparența - rapoarte


Legea 544 privind privind liberul acces la informaţiile de interes public - rapoarte

i) Alte documente publice oportune a fi publicate