Dispoziții primar

Primarul comunei Cacica

Registrul dispoziții ale primarului 

2021

Data Nr. dispoz. Titlul dispoziției
21.04.2021 DP 51 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa extraordinară de îndată din luna aprilie, anul 2021
14.04.2021 DP 49 Dispozitie privind organizarea examenului pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
9.04.2021 DP 47 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară din luna aprilie, anul 2021
25.03.2021 DP 44
Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară din luna martie , anul 2021
18.02.2021 DP 34 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară din luna februarie, anul 2021
12feb 2021 DP 32 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa extraordinară din luna februarie, anul 2021
20.01.2021 DP 21  privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară din luna ianuarie, anul 2021
6.01.2021 DP 2 Dispozitie privind constituirea Grupului de lucru pentru derularea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD
6.01.2021 DP 1 Dispozitie privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local şi a bugetului activităţilor autofinanţate pe anul 2020, din excedentul bugetului local

2020

Data Nr. dispoz. Titlul dispoziției
22.12.2020  DP 159 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa extraordinară de îndată din luna decembrie 2020
18.12.2020  DP 154 Dispozitie privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar din bugetul local al comunei Cacica, judeţul Suceava, pe anul 2020
11.12.2020  DP 150 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară din luna decembrie, anul 2020
2.12.2020  DP 147 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa extraordinară de îndată din luna decembrie 2020
23.11.2020  DP 140 Dispozitie privind inventarierea anuală a tuturor bunurilor din patrimoniul Primăriei comunei Cacica
6.11.2020  DP 132 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară din luna noiembrie, anul 2020
4.11.2020  DP 130 Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în comuna Cacica
27.10.2020  DP 124 Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de promovare în grad profesional
23.10.2020  DP 122 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa extraordinară de îndată din luna octombrie 2020
20.10.2020  DP 121 Dispozitie privind convocarea adunărilor săteşti în satele Maidan şi Runcu, comuna Cacica, judeţul Suceava, pentru alegerea delegaţilor săteşti
21.09.2020  DP 114 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa extraordinară de îndată din luna septembrie 
07.09. 2020  DP 109 Dispozitie privind aprobarea modalităților de identificare și verificare a destinatarilor finali  (S.N.S.E.D.)
3.09.2020  DP 106 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară din luna septembrie, anul 2020
20.08.2020  DP 97 Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în comuna Cacica, cu ocazia organizării și desfăşurării alegerilor
 4 august 2020 DP 87 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară din luna august, anul 2020
3 august 2020  DP 86 Dispozitie privind stabilirea sediului biroului electoral de circumscripţie comunală nr. 32 Cacica
3.07.2020  DP 70 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară din luna iulie, anul 2020
17.06.2020 DP 64 Dispozitie privind actualizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei Cacica
05.06.2020  DP 62 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară din luna iunie, anul 2020
04.06.2020 DP 61 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa extraordinară de îndată din luna iunie, anul 2020
2.06.2020  DP 60 Dispozitie privind constituirea Grupului de lucru pentru derularea Programului O A Persoanelor Defavorizate
 29 aprilie 2020 DP 55  Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară din luna mai, anul 2020
29 aprilie 2020 DP 54 Dispozitie privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei SAVA MARIA-ELVIRA, personal contractual
 13 aprilie 2020 DP 48   DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa extraordinară  din luna aprilie, anul 2020

 24.03.20

DP 38   DISPOZIŢIE privind stabilirea programului de lucru al personalului din cadrul Primăriei comunei Cacica
 12 martie 2020 DP 32    DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară din luna martie, anul 2020
 12 feb.2020 DP 18  privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară din luna februarie, anul 2020
23 ianuarie 2020 DP 6 DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară din luna ianuarie, anul 2020
 8 ianuarie 2020 DP 1  DISPOZIŢIE privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019, din excedentul bugetului local