Dispoziții primar

Primarul comunei Cacica

Registrul proiectelor de dispoziții 2020

Data

Numar
anunt
dispoz.

 

Subiect Inițiator
 
 
 
 
 
 
 
13 .02 2020 AP 1156 Proiect de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru Şcoli al României şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Şcoli al României.

 Primarul

comunei

6.02. 2020  AP 951  Proiect de hotărâre privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Cacica.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

 

 Primarul

comunei

 8.01. 2020  AP 104 

 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020.
-Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2019.
-Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Cacica şi ale autorităţilor publice locale din Comuna Cacica.

 Primarul

comunei

Registrul dispoziții ale primarului 2020

Data Nr. dispoz. Titlul dispoziției Data intrarii în vigoare
 
29 aprilie 2020 DP 54 D I S P O Z I Ţ I E privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei SAVA MARIA-ELVIRA, personal contractual de execuție în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica, judeţul Suceava 1 aprilie 2020
 27 aprilie 2020 DP 53 DISPOZIŢIE privind aprobarea acordării ajutorului social familiei domnului BUCACIUC VASILE DAN 01.05.2020
 27 aprilie 2020  DP 52    DISPOZIŢIE privind aprobarea acordării ajutorului social familiei doamnei COJOCARIU LUCICA CECILIA  01.05.2020
 15 aprilie 2020  DP 51  D I S P O Z I Ţ I E privind acordarea îndemnizației lunare persoanei cu handicap grav
MALIȚCHI ANGELA
 20 aprilie 2020
  14 aprilie 2020  DP 50  DISPOZIŢIE privind suspendarea Contractului individual de muncă al doamnei Andronic Gabriela, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica, județul Suceava  20 aprilie 2020
 14 aprilie 2020 DP 49  DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum comunal, zona ,,Gorceni”, sat Pîrteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava ”  14.04.2020
 13 aprilie 2020  DP 48   DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa extraordinară  din luna aprilie, anul 2020  14.04.2020
9 aprilie 2020 DP 47  DISPOZIŢIE privind aprobarea acordării ajutorului social familiei domnului DROSZCZAK IOAN  01.04.2020
9 aprilie 2020 DP 46 DISPOZIŢIE privind aprobarea acordării ajutorului social familiei domnului ISAC CONSTANTIN 01.04.2020
9 aprilie 2020 DP 45

DISPOZIŢIE privind aprobarea acordării ajutorului social familiei domnului NAVROȚCHI MIHAI

01.04.2020
9 aprilie 2020 DP 44 DISPOZIŢIE privind aprobarea acordării ajutorului social familiei doamnei ANDRONIC VIORICA 01.04.2020
7 aprilie 2020 DP 43

D I S P O Z I Ţ I Eprivind acordarea alocaţiei de susţinere pentru familiad-lui NAVROȚCHI MIHAI

01.04.2020,
 6 aprilie 2020  DP 42  D I S P O Z I Ţ I E privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei CONDRATOVICI NADIA  6.04.2020
  1 aprilie 2020  DP 41    D I S P O Z I Ţ I E privind acordarea unui ajutor de urgență domnului ISAC CONSTANTIN  01.04.2020
 31 mart 2020  DP 40
 D I S P O Z I Ţ I E privind acordarea unui ajutor de urgență domnului NAVROȚCHI MIHAI  31.03.2020
  31 mart 2020  DP 39  D I S P O Z I Ţ I E privind acordarea unui ajutor de urgență domnului DROSZCZAK IOAN  31.03.2020

 24.03.20

 DP 38   DISPOZIŢIE privind stabilirea programului de lucru al personalului din cadrul Primăriei comunei Cacica  25.03.2020
17 martie 2020 DP37 privind modificarea cuantumului alocaţiei de susţinere pentru familiad-lui LĂZĂREAN DANIEL TRAIAN 01.04.2020
 17 martie 2020 DP 36 D I S P O Z I Ţ I E privind angajarea domnului SAVA VASILE, în funcția de asistent personal în cadrul Primăriei comunei Cacica 18.03.2020
13 martie 2020 DP35 D I S P O Z I Ţ I E privind acordarea îndemnizației lunare persoanei cu handicap grav BOLOCA SILVIA 01.03.2020
13 martie 2020 DP34 D I S P O Z I Ţ I E privind acordarea îndemnizației lunare persoanei cu handicap grav ȚABREA RADU 01.03.2020
 13 martie 2020 DP 33 DISPOZIŢIE privind încetarea alocaţiei de susţinere pentru familia d-lui TEODOROVICI DĂNUȚ CRISTIAN 01.03.2020
 12 martie 2020  DP 32    DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară din luna martie, anul 2020  18.03.2020
 5 martie 2020  DP 31   D I S P O Z I Ţ I E privind acordarea unui ajutor de urgență domnului ANDRONIC IULIAN SORIN  5 martie 2020
28 feb.2020 DP30 D I S P O Z I Ţ I E privind încetarea Contractului individual de muncă al domnului Țabrea Constantin, asistent personal în cadrul Primăriei comunei Cacica 28 feb.2020
28 feb.2020 DP29 DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei comunale Cacica pentru organizarea şi efectuarea recensământului general agricol 28 feb.2020
26 feb.2020 DP28 DISPOZIŢIE privind modificarea cuantumului alocaţiei de susţinere pentru familia d-nei LEȘAN CĂTĂLINA 01.03.2020
26 feb.2020 DP27 D I S P O Z I Ţ I E privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei OSTROVSKI MARIA 01.03.2020
26 feb.2020
DP26
D I S P O Z I Ţ I E privind acordarea unui ajutor de urgență domnului SAVA VASILE 01.03.2020
26 feb.2020
DP 25
DISPOZIŢIE privind acordarea unui ajutor de urgență domnului ILIESI ILIE 01.03.2020
24 feb.2020 DP 24 DISPOZIŢIE privind încetarea alocaţiei de susţinere pentru familia domnului ALBU IOAN  01.03.2020
 24 feb.2020  DP 23  DISPOZIŢIE privind încetarea alocaţiei de susţinere pentru familia doamnei KUFNER PETRONELA  01.03.2020
 18 feb. 2020  DP 22  DISPOZIŢIE privind încetarea alocaţiei de susţinere pentru familia doamnei BOLOCA MARIA  01.02.2020
18 feb. 2020 DP 21 DISPOZIŢIE privind încetarea alocaţiei de susţinere pentru familia domnului ORHEIANU IOSIF 01.02.2020
18 feb. 2020 DP 20 DISPOZIŢIE privind încetarea alocaţiei de susţinere pentru familia doamnei MATEI LAURA 01.02.2020
18 feb. 2020 DP 19 DISPOZIŢIE privind încetarea  alocaţiei de susţinere pentru familia doamnei CATARGIU CARMEN ELENA 01.02.2020
 12 feb.2020  DP 18  privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară din luna februarie, anul 2020  18.02.2020
11 februarie 2020 DP 17 DI S P O Z I Ţ I E privind angajarea doamnei COMAN MARIA, în funcția de asistent personal în cadrul Primăriei comunei Cacica 13.02.2020
11 februarie 2020 DP 16 D I S P O Z I Ţ I E privind încetarea plăţii îndemnizaţiei pentru doamna MAIAK IADVIGA persoană bolnavă cu handicap gr. I de invaliditate 13.02.2020
10 feb. 2020 DP 15 D I S P O Z I Ţ I E privind acordarea îndemnizației lunare persoanei cu handicap grav PUȚANU MARIA 01.02.2020
 10 feb. 2020  DP 14  DISPOZIŢIE privind încetarea alocaţiei de susţinere pentru familia domnului CIOCAN IONUȚ CĂTĂLIN  01.02.2020
 6 februarie 2020  DP 13  DISPOZIŢIE privind încetarea alocaţiei de susţinere pentru familia doamnei BELEȘ IOZEFINA  01.02.2020
6 feb.2020 DP 12 DISPOZIŢIE privind modificarea cuantumului alocaţiei de susţinere pentru familia domnului KOHUT IOSIF 01.02.2020
31 ianuarie 2020 DP 11 D I S P O Z I Ţ I E privind stabilirea indemnizației lunare a persoanelor cu handicap și a părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav care au optat pentru primirea unei indemnizații lunare 01.01.2020
31 ianuarie 2020 DP 10 D I S P O Z I Ţ I E privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază acordat asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav 01.01.2020
  30 ianuarie 2020 DP 9   D I S P O Z I Ţ I E privind acordarea îndemnizației lunare persoanei cu handicap grav CIORNEI ELEONORA 01.02.2020 
28 ianuarie 2020 DP 8 D I S P O Z I Ţ I E privind desemnarea persoanelor responsabile cu privire la organizarea şi funcţionarea Monitorului Oficial Local al Comunei Cacica 28.01.2020
28 ianuarie 2020  DP 7  D I S P O Z I Ţ I E privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 martie 2020  01.01.2020
23 ianuarie 2020 DP 6 DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Cacica în şedinţa ordinară din luna ianuarie, anul 2020 30.01.2020
14 ianuarie 2020  DP 5  D I S P O Z I Ţ I E privind încetarea Contractului individual de muncă al doamnei HARAPU LUMINIȚA-ELISABETA, asistent personal în cadrul Primăriei comunei Cacica  15.01.2020
8 ianuarie 2020 DP 4  D I S P O Z I Ţ I E privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pentru perioada 1 decembrie 2019 – 31 martie 2020 01.01.2020
 8 ianuarie 2020 DP 3 DISPOZIŢIE privind acordarea alocaţiei de susţinere pentru familia doamnei COJOCARIU CAMELUȘA MARICICA 01.01.2020
8 ianuarie 2020  DP 2  DISPOZIŢIE privind încetarea alocaţiei de susţinere pentru familia
domnului BARANAI VASILE
 01.01.2020
 8 ianuarie 2020 DP 1  DISPOZIŢIE privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019, din excedentul bugetului local  8 .01. 2020