Hotarâri CL

Consiliul local al comunei Cacica

Registrul proiectelor de hotărâri ale Consiliul Local 2020

Nr./data Titlul proiectului de HCL Inițiator Stare
 P 3835 din 4 iunie 2020  PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Solicitării de prelungire a valabilitaţii Scrisorii de garanţie nr. 813/12.10.2017...
 Primarul comunei  Aprobat
P 3619 din 25 mai 2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 30 iunie 2020 Primarul comunei Aprobat
P 3617 din 25 mai 2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii Comunei Cacica, județul Suceava, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „CODRII BUCOVINEI”
Primarul comunei Aprobat
 P 3615 din 25 mai 2020  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilităti la plata impozitului şi taxei pe clădiri în anul 2020, ca urmare a instituirii stării de urgenţă  Primarul comunei  Aprobat
 P 3613 din 25 mai 2020  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Cacica  Primarul comunei  Aprobat
 P 3601 din 25 mai 2020  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 12 mp, reprezentând terenul ocupat de un cablu electric subteran de branşament, în vederea efectuării lucrării
„Alimentare cu energie electrică a locuinţei – Şobea Costel-Ionel, localitatea Cacica, nr. 693A”
 Primarul comunei  Aprobat
 P 3324 din 7 mai 2020  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna martie – 2020  Primarul comunei  Aprobat
P3219 din 30 apr.2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020 Primarul comunei Aprobat
P 3096 din 24 aprilie 2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării comunei Cacica, în cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în  iluminat public Primarul comunei Aprobat
P 3074 din 23 aprilie 2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale în comuna Cacica, judeţul Suceava” Primarul comunei Aprobat
P 3048 din 23 apr.2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2021 Primarul comunei Aprobat
P 2874 din 13 aprilie 2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării obiectivului de investiții „Modernizare şi eficientizare iluminat public stradal în comuna Cacica, judeţul Suceava” Primarul comunei Aprobat
 P 2629 din 1 aprilie 2020  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna februarie – 2020  Primarul comunei  Aprobat
P 2574 din 27 martie 2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020 Primarul comunei Aprobat
P 2485 din 23 martie 2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile
iunie, iulie, august – 2020
Primarul comunei Aprobat
P 2412 din 19 martie 2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor imobile aflate în domeniul privat al comunei Cacica, judeţul Suceava Primarul comunei Aprobat
 P 2411 din 19.03.2020  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 31 martie 2020  Primarul comunei  Aprobat
P1154 din 13.02.2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru Şcoli al României şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Şcoli al României Primarul comunei Aprobat
P928 din 05.02.2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie – 2020
Primarul comunei Aprobat
P913 din 05.02.2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Cacica Primarul comunei Aprobat
P911 din 5.02.2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024
Primarul comunei Aprobat
P250 din 13.01.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile
martie, aprilie, mai – 2020

Primarul comunei

Aprobat
P103 din 08.01.2020  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Cacica şi ale autorităţilor publice locale din Comuna Cacica

 Primarul comunei

 Aprobat
P49 din 08.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2019

Primarul comunei

Aprobat
P47 din 08.01.2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020

Primarul comunei

Aprobat
 P22 din 06.01.2020  PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna decembrie – 2019

 Primarul comunei

 Aprobat

Registrul Hotărârilor Consiliului Local Cacica 2020

Nr HCL/data Titlul hotărârii Stare Data intrarii în vigoare
HCL 41 din 10 aug 2020  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie,octombrie, noiembrie – 2020  Aprobat  10.08.2020
HCL 40 din 10 august 2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale în comuna Cacica, judeţul Suceava” Aprobat 10.08.2020
 HCL 39 din 10 aug 2020  HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 100 mp, reprezentând terenul ocupat de un cablu electric subteran de branşament, în vederea efectuării lucrării „Alimentare cu energie electrică a locuinţei – Creţu Petrică, localitatea Pârteştii de Sus, comuna Cacica, nr. 308”  Aprobat  10.08.2020
 HCL 38 din 10 aug 2020  HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului de 12 mp, reprezentând terenul ocupat de un cablu electric subteran de branşament, în vederea efectuării lucrării „Alimentare cu energie electrică a locuinţei – Sava Ioan, localitatea Pârteştii de Sus, comuna Cacica, nr. 57A”  Aprobat  10.08.2020
 HCL 37 din 10 aug 2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren nr. 30159 aflat în domeniul privat al comunei Cacica,județul Suceava  Aprobat  10.08.2020
 HCL 36 din 10 aug.2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna iunie – 2020  Aprobat  10.08.2020
 HCL 35 din 10 aug.2020  HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020  Aprobat  10.08.2020
 HCL 34 din 9 iulie 2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Cacica  Aprobat  09.07.2020
 HCL 33 din 9 iulie 2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Comunei Cacica, județul Suceava, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „CODRII BUCOVINEI”  Aprobat  09.07.2020
 HCL 32 din 9 iulie2020  HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilităti la plata impozitului şi taxei pe clădiri în anul 2020, ca urmare a instituirii stării de urgenţă  Aprobat  09.07.2020
HCL 31 din 9 iulie 2020 HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 12 mp, reprezentând terenul ocupat de un cablu electric subteran de branşament, în vederea efectuării lucrării „Alimentare cu energie electrică a locuinţei – Şobea Costel-Ionel, localitatea Cacica, nr. 693A” Aprobat 09.07.2020
HCL 30 din 9 iulie 2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna mai – 2020 Aprobat 09.07.2020
 HCL 29 din 9 iulie 2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 30 iunie 2020  Aprobat  09.07.2020
 HCL 28 din 11 iun.2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea Solicitării de prelungire a valabilitaţii Scrisorii de garanţie nr. 599/26.09.2017, în vederea implementării proiectului de investiție intitulat „Infiinţarea reţelei publice de apă uzată şi infiinţarea reţelei publice de apă potabilă în comuna Cacica, judeţul Suceava”, finanțat prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, conform Contractului de finanțare nr. C 0720AN00011713500224/11.09.2017  Aprobat  11.06.2020
 HCL 27 din 11 iun.2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării comunei Cacica, în cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public  Aprobat  11.06.2020
 HCL 26 din 11 iun.2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale în comuna Cacica, judeţul Suceava”  Aprobat  11.06.2020
 HCL 25 din 11 iun. 2020  HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2021  Aprobat  11.06.2020
 HCL 24 din 11 iun.2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna martie – 2020  Aprobat  11.06.2020
HCL 23 din 11 iun.2020 HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020 Aprobat 11.06.2020
HCL 22 din 5 iunie 2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea Solicitării de prelungire a valabilitaţii Scrisorii de garanţie nr. 813/12.10.2017, în vederea implementării proiectului de investiție intitulat ”Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”, finanțat prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, conform Contractului de finanțare nr. C 0760CN00011713500296/28.09.2017, Act Adiţional nr. 2/05.12.2017 Aprobat 05.06.2020
HCL 21 din 5 mai 2020  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie, august – 202 Aprobat 05.05.2020
HCL 20 din 5 mai 2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor imobile aflate în domeniul privat al comunei Cacica, judeţul Suceava Aprobat 05.05.2020
HCL 19 din 5 mai 2020  HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020 Aprobat 05.05.2020
HCL 18 din 5 mai 2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna februarie – 2020 Aprobat 05.05.2020
HCL 17 din 5 mai 2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 31 martie 2020 Aprobat 05.05.2020
HCL 16 din 14.04.2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării obiectivului de investiții „Modernizare şi eficientizare iluminat public stradal în comuna Cacica, judeţul Suceava” Aprobat 14.04.2020
HCL 15 din 18 02.2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru Şcoli al României şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Şcoli al României Aprobat 18.02.2020
HCL 14 din 18 02.2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 Aprobat 18.02.2020
HCL 13 din 18 02.2020 HOTĂRÂRE privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Cacica Aprobat 18.02.2020
HCL 12 din 18 02.2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie – 2020 Aprobat 18.02.2020
HCL 11 din 18 02.2020 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie, mai – 2020 Aprobat 18.02.2020
HCL 10 din 18 02.2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Cacica şi ale autorităţilor publice locale
din Comuna Cacica
Aprobat 18.02.2020
HCL 9 din 18 02.2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2019 Aprobat 18.02.2020
HCL 8 din 18 02.2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020 Aprobat 18.02.2020
HCL7 din
30.01.2020
 HOTĂRÂRE privind asigurarea exercitării activității de audit public intern în sistem de cooperare Aprobat 30.10.2020
HCL6 din
30.01.2020
 HOTĂRÂRE privind aderarea comunei Cacica la Asociaţia Comunelor din România Aprobat 30.10.2020
HCL5 din
30.01.2020
 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 85 din 19 noiembrie 2019 privind darea în folosinta gratuită a Microbuzului OPEL CIBRO,Școlii Gimnaziale Pârteștii de Sus, comuna Cacica Aprobat 30.10.2020
HCL4 din
30.01.2020
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei urbanistice Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru „Construire fermă zootehnică – vaci lapte, sat Pârteştii de Sus comuna Cacica, judeţul SV” Aprobat 30.10.2020
HCL3 din
30.01.2020
HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor
din comuna Cacica
Aprobat 30.10.2020
 HCL2 din
30.01.2020
 HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de asistenţi personali pe anul 2020  Aprobat   30.10.2020
 HCL1 din
30.01.2020
 HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna decembrie 2019  Aprobat  30.10.2020