Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Hotarâri CL

Consiliul local al comunei Cacica

Registrul proiectelor de hotărâri ale Consiliul Local 2020

Nr./data Titlul proiectului de HCL Inițiator Stare
P 2874 din 13 aprilie 2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării obiectivului de investiții „Modernizare şi eficientizare iluminat public stradal în comuna Cacica, judeţul Suceava” Primarul comunei Aprobat
 P 2629 din 1 aprilie 2020  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna februarie – 2020  Primarul comunei  Aprobat
P 2574 din 27 martie 2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020 Primarul comunei Aprobat
P 2485 din 23 martie 2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile
iunie, iulie, august – 2020
Primarul comunei Aprobat
P 2412 din 19 martie 2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor imobile aflate în domeniul privat al comunei Cacica, judeţul Suceava Primarul comunei Aprobat
 P 2411 din 19.03.2020  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 31 martie 2020  Primarul comunei  Aprobat
P1154 din 13.02.2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru Şcoli al României şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Şcoli al României Primarul comunei Aprobat
P928 din 05.02.2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie – 2020
Primarul comunei Aprobat
P913 din 05.02.2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Cacica Primarul comunei Aprobat
P911 din 5.02.2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024
Primarul comunei Aprobat
P250 din 13.01.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile
martie, aprilie, mai – 2020

Primarul comunei

Aprobat
P103 din 08.01.2020  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Cacica şi ale autorităţilor publice locale din Comuna Cacica

 Primarul comunei

 Aprobat
P49 din 08.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2019

Primarul comunei

Aprobat
P47 din 08.01.2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020

Primarul comunei

Aprobat
 P22 din 06.01.2020  PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna decembrie – 2019

 Primarul comunei

 Aprobat

Registrul Hotărârilor Consiliului Local Cacica 2020

Nr HCL/data Titlul hotărârii Stare Data intrarii în vigoare
HCL 21 din 5 mai 2020  HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie, august – 202 Aprobat 05.05.2020
HCL 20 din 5 mai 2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor imobile aflate în domeniul privat al comunei Cacica, judeţul Suceava Aprobat 05.05.2020
HCL 19 din 5 mai 2020  HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020 Aprobat 05.05.2020
HCL 18 din 5 mai 2020  HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna februarie – 2020 Aprobat 05.05.2020
HCL 17 din 5 mai 2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 31 martie 2020 Aprobat 05.05.2020
HCL 16 din 14.04.2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării obiectivului de investiții „Modernizare şi eficientizare iluminat public stradal în comuna Cacica, judeţul Suceava” Aprobat 14.04.2020
HCL 15 din 18 02.2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru Şcoli al României şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Şcoli al României Aprobat 18.02.2020
HCL 14 din 18 02.2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 Aprobat 18.02.2020
HCL 13 din 18 02.2020 HOTĂRÂRE privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Cacica Aprobat 18.02.2020
HCL 12 din 18 02.2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie – 2020 Aprobat 18.02.2020
HCL 11 din 18 02.2020 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie, mai – 2020 Aprobat 18.02.2020
HCL 10 din 18 02.2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Cacica şi ale autorităţilor publice locale
din Comuna Cacica
Aprobat 18.02.2020
HCL 9 din 18 02.2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2019 Aprobat 18.02.2020
HCL 8 din 18 02.2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2020 Aprobat 18.02.2020
HCL7 din
30.01.2020
 HOTĂRÂRE privind asigurarea exercitării activității de audit public intern în sistem de cooperare Aprobat 30.10.2020
HCL6 din
30.01.2020
 HOTĂRÂRE privind aderarea comunei Cacica la Asociaţia Comunelor din România Aprobat 30.10.2020
HCL5 din
30.01.2020
 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 85 din 19 noiembrie 2019 privind darea în folosinta gratuită a Microbuzului OPEL CIBRO,Școlii Gimnaziale Pârteștii de Sus, comuna Cacica Aprobat 30.10.2020
HCL4 din
30.01.2020
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei urbanistice Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru „Construire fermă zootehnică – vaci lapte, sat Pârteştii de Sus comuna Cacica, judeţul SV” Aprobat 30.10.2020
HCL3 din
30.01.2020
HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor
din comuna Cacica
Aprobat 30.10.2020
 HCL2 din
30.01.2020
 HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de asistenţi personali pe anul 2020  Aprobat   30.10.2020
 HCL1 din
30.01.2020
 HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna decembrie 2019  Aprobat  30.10.2020