Regulamente proceduri adm

Regulamente privind procedurile administrative

Regulamentul privind Hotarârile Consiliului Local - cuprinde măsurile metodologice, organizatorice,termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

Regulamentul privind Hotarârile primarului - cuprinde măsurile metodologice, organizatorice,termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale primarului comunei